Koolmonoxide vrij

WAT IS CO-VRIJ EN WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK?

Vanaf 1 april 2023 gaat de nieuwe wetgeving CO-Vrij van kracht.

Wij helpen je graag verder!
Vanaf 1 april 2023 mag een gasverbrandingsinstallatie alleen nog geplaatst, in bedrijf gesteld of onderhouden worden door een CO-vrij gecertificeerd bedrijf. Dat betekent dat voor iedere installatie in huis een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld moet worden voor alle werkzaamheden die verricht moeten worden aan iedere (gas)verbrandingsinstallatie in huis zoals je c.v.-ketel, geiser, gaskachel, palletkachel, openhaard lucht verhitter en verder alles wat een open- en gesloten rookgasafvoer systeem heeft. Met deze maatregel hopen wij gezamenlijk dat er geen slachtoffers meer vallen door een koolmonoxide vergiftiging, gasexplosies en dat iedere installatie in huis veilig is en blijft.

CO-gecertificeerde installatiebedrijven zijn bedrijven die zijn gecertificeerd door een erkende overheid-instantie om te voldoen aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidseisen voor het installeren en onderhouden van gas- en c.v.-installaties. Dit betekent dat deze bedrijven beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en apparatuur om de installaties veilig en efficiënt te installeren en te onderhouden.

Het is belangrijk omdat gas- en c.v.-installaties grote risico’s kunnen opleveren als ze niet correct geïnstalleerd of onderhouden worden. Onjuiste installaties kunnen leiden tot gaslekkages, CO-vergiftiging, brandgevaar of andere gevaren voor de gezondheid en veiligheid. CO-gecertificeerde installatiebedrijven zijn daarom verplicht om te voldoen aan strenge eisen en regels om deze risico’s te minimaliseren.

Uw installatie wordt bovendien opgenomen in een landelijke database zodat het bevoegde gezag kan handhaven en controleren of u en het gecertificeerd bedrijf correct volgens de wet werken.

Bovendien biedt het inhuren van een CO-gecertificeerd installatiebedrijf ook de garantie dat de installatie wordt geïnstalleerd volgens de laatste normen en voorschriften. Dit kan helpen bij het verminderen van energiekosten en het verhogen van de efficiëntie van de installatie.

Wij zijn CO-Vrij gecertificeerd en mogen werkzaamheden aan uw installatie uitvoeren.

Meer informatie: Klik hier

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide, aangeduid met CO en ook wel eens koolstofmonoxide (CO) genoemd, is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas. Let op: het gaat hier om CO (koolmonoxide) en niet om CO2 (kooldioxide of koolstofdioxide).

CO wordt uitgestoten als onderdeel van een warme gasmix en daardoor heeft het de neiging op te stijgen tot het afkoelt. Dit in tegenstelling tot CO2, dat zwaarder is dan lucht en wat meer naar beneden zakt.


Hoofdconclusie
Ongevallen met koolmonoxide vormen een onderschat probleem. In Nederland worden jaarlijks vijf tot tien dodelijke slachtoffers en honderden gewonden geregistreerd als gevolg van een ongeval met koolmonoxide. Niet alle ongevallen worden echter opgemerkt of geregistreerd. Er zijn indicatoren dat de werkelijke aantallen slachtoffers drie tot vijf keer zo hoog liggen.

C.V.-ketels
De meeste koolmonoxideongevallen gebeuren op dit moment met de c.v.-ketels. In mindere mate vinden koolmonoxideongevallen plaats met geisers, die van oudsher een belangrijk aandeel hadden in de ongevallen. De meest voorkomende factoren die de ongevallen veroorzaken, zijn slecht functionerende of verkeerd afgestelde toestellen, problemen met de luchttoevoer en problemen met de rookgasafvoer. Bij de meeste onderzochte ongevallen werd volgens de bewoner periodiek onderhoud verricht door een installateur met kwaliteitslabel. Als een ongeval met koolmonoxide werd opgemerkt, was er in de meeste gevallen sprake van detectie door een koolmonoxidemelder. Het is niet bekend hoe betrouwbaar deze zijn. Ook hulp- en zorgverleners herkennen een koolmonoxideongeval niet altijd.

Verantwoordelijkheid
Bewoners en/of eigenaren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van installaties in hun woning. Bewoners zijn verantwoordelijk voor een veilige werking en gebruik. Eigenaren dienen zorg te dragen voor de veilige aanleg en onderhoud. Zij zijn hiervoor afhankelijk van professionele partijen zoals fabrikanten en installateurs.

De onderzoeksraad
De Onderzoeksraad ziet hiaten in het stelsel dat waarborgen moet bieden voor de levering van veilige producten (verbrandingsinstallatie en koolmonoxidemelders) en de dienstverlening door deskundige installateurs. Nederland loopt daarmee achter ten opzichte van omringende landen.

De conclusies uit het rapport
Conclusie 1: verbrandingsinstallaties zijn niet failsafe en foolproof
Conclusie 2: erkende installateur (kwaliteitslabel) geen garantie voor veilige installatie
Conclusie 3: borging door de branche vertoont hiaten
Conclusie 4: overheid kan meer doen om bewoners te beschermen
Conclusie 5: koolmonoxide moeilijk te detecteren en diagnosticeren.

Advies
Laat uw installatie controleren door middel van een koolmonoxide meting.
Plaats een koolmonoxidemelder op de juiste plaats en positie.

Lees of download hier het hele rapport: Klik hier

Wenst u nadere informatie of heeft u interesse voor een veilige “goedgekeurde” CO-melder, neem dan contact met ons op.
Voor nadere informatie kunt u ons bellen of vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Vanaf heden leverbaar:

Retwist CO-Switch koolmonoxide melder.
De Retwist CO-melder beschermt tegen koolmonoxidevergiftiging door deze te monteren in de buurt van de cv-ketel. Indien verhoogde CO-waarden worden gedetecteerd, geeft hij een luid alarm en wordt de stroomtoevoer van de cv-ketel direct onderbroken. Werkt op netspanning en heeft dus geen batterijen nodig! Uiteraard voldoet de CO-melder aan alle in Europa gestelde eisen en richtlijnen.

Vraag naar onze prijs!!