Thermografie

 

Thermografie is de wetenschap van het verkrijgen en analyseren van thermische informatie. Alle objecten zenden infraroodstraling uit. Voor het menselijk oog is dit onzichtbaar. Elk voorwerp, lichaam of object heeft thermische energie=infrarood energie die via het infrarood spectrum zichtbaar en meetbaar gemaakt kan worden door speciale infrarood thermografische camera’s. Het is dat deel van het elektromagnetisch spectrum dat we waarnemen als warmte. In de infraroodwereld straalt alles dat warmer is dan het absolute nulpunt -273 Celsius warmte uit. Hoe hoger de temperatuur van een voorwerp, hoe groter de uitgezonden infraroodstraling.

Thermografie is verworden tot een van de meest gebruikte inspectiemiddelen met toepassingen in de bouw, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, maar ook daar, waar het gaat om onderzoek en ontwikkeling van componenten en objecten. Nu worden keuringen en inspecties binnen het bedrijfsleven doorgaans ervaren als een noodzakelijk kwaad; niets is echter minder waar, de thermografische inspectie heeft zich bewezen als een van de meest kostenbesparende technieken waar het gaat om het oplossen van temperatuur technische problemen (in de breedste zin van het woord), en daar waar het toepassingen in de wereld van industrie en bouw betreft.

De thermografische inspectie kent namelijk een aantal duidelijke voordelen:

  • Inspectie vindt plaats tijdens bedrijf, dus geen onnodig productieverlies.
  • De meting gebeurt contactloos en neemt weinig tijd in beslag.
  • Alles wordt op foto vastgelegd waardoor duidelijk bewijs en rapportage geleverd word.
  • De onderzoekskosten zijn relatief laag.
  • De warmtebeeldtechniek heeft zich ontwikkeld tot één van de waardevolste diagnosemethoden op het gebied van preventief onderhoud en bij gebouwenonderzoeken.

Thermografie laat ons toe het thermisch energieverlies, te wijten aan de slechte constructie van een gebouw (bv. koudebruggen) of aan vochtophoping in de isolatiematerialen, snel op te sporen. Door deze gebreken aan het licht te brengen, kan thermografie een belangrijke rol spelen in het besparen van energie.

Lekdetectie van c.v.-leidingen en vloerverwarming

Bij lekken in c.v.-leidingen of vloerverwarming kan met behulp van een infraroodcamera de exacte plaats van het lek bepaald worden, zodat er een minimum aan breekwerk nodig is om het probleem op te lossen.

Gebouweninspectie

Gebouwen kunnen snel en grondig worden gescand met behulp van een infrarood camera, om probleemgebieden te identificeren die niet voor het blote oog zichtbaar zijn. Overmatige leklucht kan verantwoordelijk zijn voor tot wel 50% van het energieverbruik voor het verwarmen en koelen van een gebouw. De aanwezigheid van vocht in een huis als gevolg van lekkage of condens kan ernstige gevolgen hebben. U heeft een vochtige muur. Of een vloerverwarming die niet goed functioneert. De kans is groot dat er ergens een lek in de leiding zit. Reparatie is noodzakelijk, maar vaak helaas kostbaar, omdat het meestal veel werk kost om te ontdekken waar het lek zit. Met behulp van infrarood apparatuur is het snel op te sporen. Dat voorkomt onnodig breekwerk en scheelt u dus in de kosten voor reparatie. Daar komt bij dat de kosten van een thermografische inspectie vaak door uw verzekeringsmaatschappij worden vergoed.

Mechanische inspecties

Op continu draaiende machines kan een thermografisch onderzoek uitgevoerd worden. Het ontstaan van een teveel aan warmte kan in bepaalde installaties wijzen op wrijvingen in beschadigde lagers, een slechte smering, een slechte opstelling of een abnormale slijtage. Voor dat iets defect raakt geeft het in de meeste gevallen veel hitte af dit kan relatief zijn maar is met thermografie wel te registreren.

Controles van elektrische installaties

Bij een thermografisch onderzoek van elektrische installaties is er geen contact met de onderdelen die onder spanning staan. De installaties kunnen bijgevolg in dienst blijven.

Abnormaal warme punten, hot spots genoemd, zijn meestal een indicatie van een toekomstig defect. Door het vroegtijdig opsporen van onregelmatigheden kan een onverwachte productiestilstand (of oververhitting met als gevolg mogelijk brand) voorkomen worden. Thermografie is dus een ideaal middel bij het uitvoeren van preventief onderhoud.

Voor nadere informatie kunt u ons bellen of vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.